KOUDENBURG
Menu
Over grafzerken en andere stenen
naar A. Van den Kerkhove en J. Baldewijns, Museum voor Stenen Voorwerpen (Ruïnes
van de Sint-Baafsabdij), Gids voor de bezoeker. Gent, 1993.

Tegen de oostmuur  77

Deze grafsteen van Asscheric van der Couderborch is van uitzonderlijk belang
omdat hij een van de weinige voorbeelden is, die de gekleurde pasta waarmee
de gegraveerde tekening werd opgevuld, heeft bewaard. In het midden van
deze grafsteen is een gekanteelde versterking afgebeeld: een tweeledige poort
beveiligd door een ketting en voorzien van een valhek. Boven de tinnen ziet men
twee krijgers in maliënkolder. De man links draagt een kruisboog op de schouder,
de man rechts blaast op een hoorn en houdt in de linkerhand een wapen. Op grond
van de stijl mag de zerk eind 13de eeuw gedateerd worden.
Datering: 1251-1275

De steen van Asscheric van der Couderborch (No XXIII) in het bijzonder, heeft, bij
zeldzame uitzondering, al het emailleersel behouden en is een zeer kostbaar
voorbeeld van zulk soort van werk.
Midden op den steen, die tot de tweede helft van de XIIIe eeuw schijnt te behooren, ziet
men een versterkte poort, boven voorzien van een valhek en beneden van een
dubbele deur, die met eene lange ketting gesloten is. Eene breede gekantelde galerij
vormt de kroonlijst van het gebouw en strekt tot grondelag voor een vierkantentoren,
die zich boven de poort verheft en geflankeerd is door twee gewapende mannen, die
naar de (heraldisch) linkerzijde zien. Er is eene merkwaardige overeenkomst tusschen
deze voorstelling en het zegel van Simon van der Couderborch, schepen van Brussel,
welk zegel ik aangetroffen heb aan documenten van 1419 en 1420. Deze persoon
voert een met drie sterren beladen keper, en als helmteeken, eene met een
menschenhoofd overtopte toren.