KOUDENBURG
Menu
Ic Symoen van der Cauwerburch, ic die tot huusvrouwe nam mejoncvrau
Barbele van Hoboke in Brabant, dat was van den gheslachte van die van
Berchem, seer edele bekent int huus van Brabant.