KOUDENBURG
Menu
Mer Jacob van der Moere heeft ghehalihiert gheweest an een dochter van
Philips van der Cauwerbught ende van mevrauwe van der Lyst, ende
hadden tsamen suenen ende dochteren.
Mer Jan Bursyn huut den Noort Vrijen, heeft ghehaliert gheweest an de
dochter van mer Symoen van der Cauwerburch dochtre ende van
Joncvrauwe ´s Conyncx, ende hadden tsamen kindren alzoot blijct bij
wapenen.