KOUDENBURG
Menu
Ic joncheer Jan van Dinteren huut Brabant, hadde tot mijnder
huusvrouwen joncvrouwe Baerbele van der Cauwerburch dochter zijnde van
Symoen van der Cauwerburch, ende zij was vrouwe van Linteren