KOUDENBURG
Menu
Ic mer Arent van Florenchen, hebbe in huwelicke ghehadt mejoncvrauwe
Marie van der Cauwerburch dochtere van Philips voornoemd, aldaer bij dat
ic hadde een dochter ghenaemt Clara van Florenchen, die naemaels te
manne hadde mijnheere van Mason ruddere, daer af quam heere van
Dixmuide ende Rowaert.
Ic Philips van der Cauwerburch Philips sone, hebbe in huwelicke ghehadt
mejoncvrauwe Clara Vylains vrauwe van Paddescoot, aldaer bij ic hadde een
dochter ghenaemt marie, naermaels dwijf van mijnheer Aernould van
Florensen.