KOUDENBURG
Menu
Ic Symoen van der Cauwerburch zone van Symoen, ic die te huwelicke
hadde mejoncvrauwe Cathelijne Bots daerbij ic hadde een dochtere
ghenaemt joncvrauwe Baerbele van der Cauwerburch.