KOUDENBURG
Menu
Ic Jan van der Cauwerburch zone van Symoen van der Cauwerburch, ic die
voor mijn eerste wijf  hadde joncvrauwe Clara van der Zijpe, naer haer
overlijden nam ic mejoncvrauwe Beatrice Reyfyncx.