KOUDENBURG
Menu
Ic Joncheere Jan van der Cauwerburch, hadde tot mijnder huysvrauwe
ghetraut joncvrauwe Christoffelyne van Mygro, al daer bij ic hadde
Gheeraert nijnen Zuenen als nu heer van Lintre.