KOUDENBURG
Menu
Joncheer Pieter van der Cauwenburch filius joncheer Philips, ende
joncvrauwe Eleonora Dumont, heere van Uplintere, hadde te wijfve  
Joncvrauwe Livinne Mesdach, filia Mer Loys, raedt sconincx in den Raedt
van Vlaenderen, ende van joncvrauwe Jacqueline de Gramez vrauwe van
Wingene etc., hebben achtergelaten, joncheer Francois van der Cauwerburch
overleden anno 1582, midtsgaders joncvrauwe Jacquelyne eerst gehuwet
met joncheer Charles de Gruytere, heere van Mariekerke etc., die bij haer
hadde joncheer Charles. Ten tweede traude joncheer Jan van Pamele bij den
welcke zij creech Guillaume, Magdalena ende Anna, ende starf anno 1580.
Joncvrauwe  Adriaene gehuwet met edelen Willen van der Cornhuyse eerste
raedt sconincx in den Raedt Vlaenderen. Die tzamen hebben diversche
kinderen. Ende joncvrauwe Joanna van der Cauwerburch gehuwet met
joncher Francois Parmentier