KOUDENBURG
Menu
Edele heeren Willem van der Cornhuyse eerste raedt sconincx in den Raedt
van Vlaenderen, hadde te huwelicke joncvrauwe Adriaene van der
Cauwerburch, vrauwe van Uplintere, ter causen van joncheer Francois van
der Cauwerburch haren broeder, overleden voor Audenaerde int belech
gedaen bij den hertoghe van Parme anno 1582, hebben tzamen in
huwelicke Guillaume, Marguarite, Charles, Jacques, Adriaene ende Francois.