KOUDENBURG
Menu
Ic Philips van der Cauwerburch zone van Rufelaert van der Cauwerburch, ic
die tot mijnder huysvrauwe hadde mejoncvrauwe Leonora Dumont welc is
een edel huus int franxsche lant, als te Mont de Dieu end te Roye. Ende
twee hebben kinderen ghehadt als Jan, Adriaen, Willem, Pietre, Philips en
twee dochteren Philippyne ende joncvrau Barbele.