KOUDENBURG
Menu
Ic joncheer Guyt van der Cauwerborch zone van Joos, ic die mede was met
den kesten princhen in Heydenesse met den hertoghe van Brabant, Hollant,
Vlaendren en Henegauwe ende hadden groote fictory op de Barberosse. Naer
dwedercommen van aldaer hebbe mij ter ruste ghestelt en nam tot mijnder
huusvrauwe joncvrauw Sophya van Belsse int lant van Waes.