KOUDENBURG
Menu
Ic joncheer Thomaes van der Cauwerbourch sone van Willem van der
Cauwerburch, ic Thomas van der Cauwerburch was hooftmeyere int lant van Waes. Ic die in huwelicke hadde mejoncvrauwe Anthonyne van Parcke oft Bornage huut Brabant wylen ghealieert int huus van Keystergate.
Item noch een dochtre ghehuwet an thuus ts Hoofs van Mechelen, ende
hadden tsamen zoo zyenen en dochtre, zoot blyct bij wapenen.