KOUDENBURG
Menu
Beschrijving
Nr. 34. Z.g. .Koudenburg" vlg. uithangbord; .Coudenburgh" vlg. Ferrariskaart (1771-
1778). Voormalig leenhof met omwald klein kasteel bewoond door de adellijke familie
Masijn tot ca. 1600. Jonkvrouw Josiane Masijn was financieel behulpzaam bij de
stichting van het Kapucijnenklooster te Veurne; begraven in de St.-Walburgakerk in
1612. Garnizoenplaats tijdens de Spaanse overheersing.

Vlak achter de Oude Zeedijk (van Oostduinkerke over Avekapelle (Alveringem),
Lampernisse (Diksmuide), Nieuwkapelle (Diksmuide) en Oudekapelle (Diksmuide) tot
Lo (Lo-Reninge). De aanleg ervan zou teruggaan tot de 10de eeuw, als een
preventieve dijk om de instroom van zout- en brakwater in landbouwgebieden te
vermijden. Oudst bekende vermelding in 1439 als "den ouden zeediic". Aanduiding op
de Ferrariskaart (1770-1778) als "Ouden Zee Dyck".

Daer is nog een ander leenhof op deze prochie, gelegen verre noordwest vande kerke,
genaemd den Koudenburg. Welk leenhof ook gehouden is vande principaelste
leenhoven, den burg van Veurne. Daer staet op dit leenhof een fraey ende aengenaem
kasteelken, omringeld met schoone grachten, ende heeft van immemoriabel tyden
toebehoord aen het geslagte Mazyns, daer zy dikmaels op gewoond hebben. En het
kasteelken gebauwt by Viktoor Mazyn, den welken ten jaere 1501 was landhouder van
veurne ambagt, liet dit goed agter aen Adal Mazyn syn zoone. Den welken ten jaere
1519 ook was landhouder van
Veurneambagt, ende ten jaere 1548 bediende hy de hoogbailliuagie vande Stede ende
Kasselrie van Veurne, by kommissie van den keyser, in dabsentie van mynheer
Charles de Pottiers, rudder, heere van Vadau, den welken was alsdan in Bourgonien
in de affeirens vanden keyser. Welken Adal Masin stierf ten jaere 1549 ende liet dit
leengoed agter aen joncheer Victor Masin, den welken ook ten jaere 1557 was
landhouder van Veurneambagt. Ende ten jaere 1560 hadde hy ook de bedieninge
vande voorzeyde oogbailliuage, by kommissie vanden hove, in dabsentie van den
voornomden heere van Vadau. Den welken dit leengoed agterliet ten jaere 1585 aen
joncheer Eloy Masin, syn soone, ook landhouder van Veurneambagt, die het goed
agterliet ten jaere … ni … aen mynheer Viktoor Robert Masin, ridder. Ende den
voornomden mynheer Viktoor Robert liet dit goed agter ten jaere 1673 aen vrouwe
Jolente, synne dogter, de welke was huysvrouwe van joncheer Adriaen van
Schyngem heere van Zyngelbaenst.

- at Reygaerdijkstraat 34 Eggewaartskapelle West-vlaanderen.
La cour de Coudenburg, avec un foncier de 44 1/2 mesures dix-sept hommages.
Charles Veys, 1365. Sa fille Marie, épouse de Corneille Masin, 1380. Depuis cette date
jusqu’à 1675, conséquemment pendant trois siècles, la cour de Coudenburg passa, de
père en fils, dans la famille Masin. Messire Victor-Robert Masin, chevalier, seigneur de
Coudenbourg; nourri page en la maison du prince d’Orange, puis capitaine d’
infanterie, et après capitaine de chevaux cuirassiers et du conseil de guerre de Sa Mat.

Voor het eerst vermeld in 1111 als Eggafridi Capella of kapel van Eggafrid. Het gebied
van Eggewaartskapelle lag in het overstromingsgebied van de Duinkerke II-
transgressie (IV-VIII). Vermoedelijk mede tengevolge van de inpolderingen, ontstond
een kleine nederzetting waar Eggafridus Vandergracht, behorend tot de kleine
landadel, een kapel stichtte. Geboorteplaats van H. Idesbaldus (1090- 1167), zoon van
vermelde Eggafridus Vandergracht; "Koudenburg" (Reygaerdijkstraat, nummer 34),
vermoedelijke woonplaats van Eggafridus Vandergracht. Verschillende inwoners van
Eggewaartskapelle aangevoerd door Nicolaas Zannekin uit Lampemisse, sneuvelden
in de slag te Kassei (1328)

Administratieve Gegevens   51°3'28"NB, 2°43'38"OL       16961      38025D  51.03984   
2.72221

Alternatieve naam:        
Provincie:        West-Vlaanderen
Gemeente:        Veurne
Deelgemeente:        Eggewaartskapelle
Adres:        Reygaerdijkstraat 34
Status:         Bewaard
Vastgesteld:         Ja
Beschermingen: