KOUDENBURG
Menu
                                Voorkomens te Veurne-Diksmuide (omgeving)

              Coudenburg. Een leengoed te Avecapelle
In clercken houck... liggeghende noort west van coudenburch. 1607 (ass. Avecap. f 5)
An den uutwech vande stede van Coudenburch 1607 (ass. Avecap. f 5)
ende es de hernesse van Jcr. Eloy Masin heere van Coudenburch volgage  int
hooftmanschip van de w* ende kynderen van franchois de groote 1607 (ass. Avecap. f 6)
Coudenburg XVII e (Fland. 2, 23)

             Coudenburg. Eene heerlijkheid in Bergen-Ambacht
Victor Masin, heere van Coudenburch. 1561 Staatsarch. Brug. Charter n0. 1030 blauw)
Victor Masin heere van Quinte, Coudenburg etc. 1565 (Fragm. 2, 57)
Jcr.  Eloy Mazyn, heere van Coudenburg 1605 (Fland, 7 419)

             Coudenburch Eene hofstede te Eessen.
In Eessene ... tusschen franchois verbeke boomgaert ghenaempt 1626 (Eeckhof,28)
Eene behuise hofstede genaemd Coudenburgh in Eessene

            Coudenburgh. Een leengoed te Pervyse
Coudenburch (sic) een leengoed te Ste Catherine-capelle 1652 (RP 1904, 258)
Ste catheline cappelle leen vanden heere van Coudenbergh.

            Couderborch. Eene hofstede te Wercken.
In Werkine... Jhan de smed vander couderborch 1388 (Rtb.f. 122)


                            Voorkomens te Brugge (omgeving)

            Coudenburch Sint-andries (Brugge)  Eene hofstede te Sint-Andries
Up een pacht goet gheheeten den teems of Coudenburch 1544 (Bewijs Jeruzalem)

           Coudenburch een leengoed gelegen te Zedelghem
T’leen ofte goet Coudenburch.... jeghens de strate soo men gaet naer Ruddervoorde
1728 (Cout. Bourg Br. 1,219) in Zedelghem leen genaemt t’leen ofte goet te
onder de heerlijkheid van Praet       Coudenburch 1728(Leenb. Praet f 145)
Familienamen : Rufflaert van der cauderburch 1467 (Charter no. 1100 Arch. Brugge)
Fluerense veuve de Philippe van Coudenburch. 1546 (Bog. 462)

          Coudenborg een leengoed te Ruddervoorde.
’t Goet ten Coudenborg a Ruddervoorde s.d. (Mergh. 216)


Gevonden in Woordenboek der Toponymie door Karel de Flou       Achtste deel
(Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal & letterkunde)           Brugge 1928