KOUDENBURG
Menu
Koudenburg staat in oude atlassen nog als aparte plaats genoemd.
Ca. 1700, was waar Haulerwijk nu is, een groot veenmoeras. Door het veen liep een
pad op een hoog tussen  Friesland en Drenthe via Koudenburg, Kollenburg in 1710,
een Landweer. Een Landweer hoorde tot een verdedigingsgordel meestal op de grens
van twee provincies.