KOUDENBURG
Menu
Beschrijving

Tervaetestraat nr. 28. Achterin gelegen hoeve, zogenaamd "COUDENBURGH", cf.
houten naambord. Hoeve met losstaande bestanddelen onder pannen zadeldaken,
L-vormig rondom het erf opgesteld. Als omwalde site met identieke opstelling reeds
aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778). Ten noorden, boerenhuis met wellicht
18de-eeuwse kern met opkamertravee. Het laaghuis van vier traveeën werd
vermoedelijk in de 19de eeuw opgetrokken tot anderhalve bouwlaag. Gecementeerde
erfgevel en vernieuwd houtwerk. In het verlengde van het boerenhuis, stalvleugel van
de jaren 1920 met laadluik met tuitgeveltje. Haaks hierop, dwarsschuur met wagenhuis
met oudere kern.