KOUDENBURG
Menu
Het goed "Coudenburg"
We kennen vanaf die tijd, afhangende van het grafelijk domein te Harelbeke, "de hoeve
Couderborgh". Ze wordt ook de hospitaalhoeve genoemd. Het is de huidige hoeve
links in de Wagemakersstraat. Pieter van Harelbeke kocht in 1266 het goed
"Coudenburg" dat 19 bunder (een bunder is ongeveer 1.45 ha) en een roede groot
was van Jan van Gavere en zijn vrouw Katarina voor 19 ponden artois per bunder.

Bij dit leen behoorde nog een rente van 2 ponden parisis. Jan zelf nam het goed
opnieuw in leen, maar stond het 2 jaar later definitief af. Er moest een heerlijke rente
betaald worden aan de graaf van Vlaanderen, keizer van Constantinopel.

Rond juni 1277 schonk Pieter van Harelbeke, aartsdiaken van Doornik, aan het
O-L-Vrouwehospitaal te Kortrijk onder het bestuur van meesteres Kerstina, al zijn
landen, huizen en inkomsten die hij bezat op de parochie Otegem ter plaatse genaamd
Coudenburg.