KOUDENBURG
Menu
Gerrit is geboren op 20-02-1819 in Sexbierum (FR), zoon van Jan Gerrits Koudenburg
en Aafke Tjeerds Hoekstra. Gerrit is overleden op 07-02-1896 in Sexbierum (FR), 76 jaar
oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 3027
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 9
Aangiftedatum: 07-02-1896
Overledene Gerrit Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-02-1896
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 76 jaar
Gerrit Jans Koudenburg, 24 jaar oud trouwde met Elisabeth, 24 jaar oud, Geertrui
Elisabet Joha, gebo-ren 29 maart 1819, op 06-05-1843 in Barradeel

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Geboorteakte Barradeel
Aangiftedatum 30 maart 1819, nr. 45
Geertrui Elisabet Joha, geboren 29 maart 1819
dochter van Hermanus Out Joha en Hinke Jans Hofma

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 23
Aangiftedatum: 30-03-1819
Kind Geertrui Elisabet Joha
Geslacht: Vrouwelijk
Geboortedatum: 29-03-1819
Vader Hermanus Out Joha
Moeder Hinke Jans Hofma
Elisabeth is overleden op 25-05-1856 in Sexbierum (FR), 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnummer: 30-05
Inventarisnummer: 3014
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 24
Aangiftedatum: 26-05-1856
Overledene Geertrui Elisabet Joha
Geslacht: Vrouwelijk
Overlijdensdatum: 25-05-1856
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 37 jaar

Overlijdensakte Barradeel, 1856
Aangiftedatum 26 mei 1856, blad nr. 24
Geertrui Elisabet Joha, overleden 25 mei 1856, oud 37 jaar, gehuwd
Notitie bij Elisabeth: Ook: Geertrui Elisabeth
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Gerrit: Huwelijken regio 10: noordwest
Friesland
Huwelijksakte Barradeel, 1843
Man: Gerrit Jans Koudenburg
Vrouw: Geertrui Elisabet Joha
Datum: 6 mei 1843
Akte nr. 8

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 2012
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 06-05-1843
Bruidegom Gerrit Jans Koudenburg
Bruid Geertrui Elisabet Joha
Hij trouwde later op 21-10-1869 in Barradeel (FR) met Hiltje Haantjes Goodijk
(1836-1922),
Beroep:                   Landbouwer                

Kinderen van Elisabeth en Gerrit:
1 Aafke Gerrits Koudenburg, geboren op 29-06-1844 in Sexbierum (FR).
2 Hinke Koudenburg, geboren op 16-10-1846 in Sexbierum (FR).
3 Jan Gerrits Koudenburg, geboren op 08-11-1846 in Sexbierum (FR)
4 Harmanus Gerrits Koudenburg, geboren op 10-02-1849 in Barradeel (FR). Van de
geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1849 [bron: Barradeel].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Geboorteakte Barradeel
Aangiftedatum 12 februari 1849
Harmanus Koudenburg
zoon van G J Koudenburg en G E Joha

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 15
Aangiftedatum: 12-02-1849
Kind Harmanus Koudenburg
Geslacht: Mannelijk
Geboortedatum: 10-02-1849
Vader Gerrit Jans Koudenburg
Moeder Geertrui Elisabeth Joha
Harmanus is overleden op 17-04-1851 in Sexbierum (FR), 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmanus: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 3013
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 10
Aangiftedatum: 18-04-1851
Overledene Harmanus Gerrits Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-04-1851
Nadere informatie Leeftijd: 2 jaar
5 Hermanus Koudenburg, geboren op 25-02-1852 in Sexbierum (FR).
6 Age Gerrits Koudenburg, geboren op 22-04-1854 in Sexbierum (FR).
7 Sara Regina Koudenburg, geboren op 07-05-1856 in Sexbierum (FR).


Jan Gerrits Koudenburg is geboren op 08-11-1846 in Sexbierum (FR), zoon van Gerrit
Jans Koudenburg en Geertrui Elisabet (Elisabeth) Joha. Van de geboorte is aangifte
gedaan op 11-11-1846 [bron: Barradeel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteakte Barradeel
Aangiftedatum 11 november 1846
Jan Koudenburg
zoon van G J Koudenburg en G E Joha

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 83
Aangiftedatum: 11-11-1846
Kind Jan Koudenburg
Geslacht: Mannelijk
Geboortedatum: 08-11-1846
Vader Gerrit Jans Koudenburg
Moeder Geertrui Elisabeth Joha
Jan is overleden op 08-06-1889 in Hitzum (FR), 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 50
Aangiftedatum: 10-06-1889
Overledene Jan Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-06-1889
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 42 jaar
Beroep:
             Landbouwer                 [bron: Kees Stada]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1874 in Franekeradeel (FR) met Yttje Pieters Anema,
26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Yttje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnummer: 30-13
Inventarisnummer: 2013
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30
Datum: 15-05-1874
Bruidegom Jan Koudenburg
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Sexbierum, gemeente Barradeel
Bruid Yttje Pieters Anema
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Dongjum
Vader bruidegom Gerrit Jans Koudenburg
Moeder bruidegom Geertrui Elisabeth Joha
Vader bruid Pieter Seerps Anema
Moeder bruid Saakje Gerlofs Heslinga
Yttje is geboren op 04-09-1847 in Dongjum (FR), dochter van Pieter Seerps Anema en
Saakje Gerlofs Heslinga. Yttje is overleden op 30-11-1918 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Yttje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 761
Aangiftedatum: 02-12-1918
Overledene Yttje Anema
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 30-11-1918
Vader Pieter Seerps Anema
Moeder Saakje Gerlofs Heslinga
Partner Relatie: weduwe
Nadere informatie Leeftijd: 71 jaar
Notitie bij Yttje: Ook: Itje, IJtje, Ytje
Beroep:
             Boerin                 [bron: Kees Stada]

Kinderen van Jan en Yttje:

1 Gerrit Koudenburg, geboren op 19-04-1875 in Dongjum (FR). Gerrit is overleden op
18-03-1945 in Odoorn, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.018
Inventarisnr: 1945
Gemeente: Odoorn
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 20-03-1945
Overledene Gerrit Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-03-1945
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Odoorn
Vader Jan Gerrits Koudenburg
Moeder IJtje Pieters Anema
Nadere informatie geboortepl: Franekeradeel; beroep overl.: landbouwer;
Notitie bij Gerrit: wonende te Hitzum (Fri) (30.11.1918)
Beroep:
             Landbouwer                
2 Saakje Koudenburg, geboren op 19-08-1876 in Hitzum (FR).
3 Geertrui Elisabeth Koudenburg, geboren op 14-03-1878 in Wester Hitzum (FR).
4 Pieter Koudenburg, geboren op 03-04-1880 in Wester Hitzum (FR
XI-dw Pieter Koudenburg is geboren op 03-04-1880 in Wester Hitzum (FR), zoon van
Jan Gerrits Koudenburg en Yttje Pieters Anema. Pieter is overleden in 1954, 74 jaar
oud [bron: Kees Stada].
Notitie bij Pieter: wonende te Hitzum (Fri) (31.5.1947)
Beroep:
             Landbouwer                
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1904 in Achlum (FR) met Antje Tjerks Postma, 19
jaar oud, nadat zij op 28-04-1904 in ondertrouw zijn gegaan [bron: Kees Stada].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Antje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader
bruidegom)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 2029
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 14-05-1904
Bruidegom Pieter Koudenburg
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Hitzum
Bruid Antje Postma
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Tzum
Vader bruidegom Jan Gerrits Koudenburg
Moeder bruidegom Ytje Pieters Anema
Vader bruid Tjerk Postma
Moeder bruid Janke Greydanus
Antje is geboren in 1885 in Tzum (FR), dochter van Tjerk Willems Postma en Janke
Sybes Greijdanus. Antje is overleden op 28-04-1952, 67 jaar oud [bron: Kees Stada].
Notitie bij Antje: Ook: Antje Tjerks Post

wonende te Achlum (Fri) en te Hitzum (Fri) (31.5.1947).
5 Hiltje Koudenburg, geboren op 12-01-1882 in Wester Hitzum (FR).
6 Seerp Koudenburg, geboren op 02-01-1884 in Hitzum (FR) [bron: Ook: Kees Stada]
XI-dy Seerp Koudenburg is geboren op 02-01-1884 in Hitzum (FR) [bron: Ook: Kees
Stada], zoon van Jan Gerrits Koudenburg en Yttje Pieters Anema. Seerp is overleden
op 19-12-1944 in Hoogeveen, 60 jaar oud [bron: Kees Stada]. Hij is begraven te
Hoogeveen [bron: Kees Stada].
Notitie bij overlijden van Seerp: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.014
Inventarisnr: 1944
Gemeente: Hoogeveen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 305
Aangiftedatum: 19-12-1944
Overledene Seerp Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-12-1944
Overlijdensplaats: Hoogeveen
Vader Jan Gerrits Koudenburg
Moeder IJtje Pieters Anema
Partner Doetje Poelsma
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Franekeradeel; geboortedatum: 02-01-1884; beroep
overl.: veehandelaar;
Notitie bij Seerp: wonende te Hitzum (Fri) (30.11.1918)
Beroep:
             Veehandelaar                
Seerp trouwde [bron: Kees Stada] met Doetje Poelsma. Doetje is geboren op
19-12-1892 in Hitzum (FR) [bron: Kees Stada]. Doetje is overleden op 06-11-1988 in
Hoogeveen, 95 jaar oud [bron: Kees Stada]. Zij is begraven op 10-11-1988 te
Hoogeveen [bron: Kees Stada].
7 Hermanus Koudenburg, geboren op 25-12-1885 in Wester Hitzum (FR). Hermanus is
overleden op 30-06-1972 in Hitzum (FR), 86 jaar oud.
Notitie bij Hermanus: Waarschijnlijk ongehuwd
Ook: Hermannus, Hermanus Out
8 Aaltje Koudenburg, geboren op 15-05-1887 in Wester Hitzum (FR.
9 Age Koudenburg, geboren op 21-08-1888 in Wester Hitzum (FR)
XI-ea Age Koudenburg is geboren op 21-08-1888 in Wester Hitzum (FR), zoon van Jan
Gerrits Kou-denburg en Yttje Pieters Anema. Age is overleden op 07-07-1978 in
Odoorn?, 89 jaar oud [bron: Kees Stada].
Notitie bij Age: Waarschijnlijk vertrokken naar Odoorn.
wonende te Hitzum (Fri) (30.11.1918) en te Odoorn (Dre)
Adres: Borgstraat B 136
Beroep:
             Landbouwer                
Age trouwde [bron: Kees Stada] met Roelina Speelman. Roelina is geboren op
18-08-1897 in Zwiggelte (Westerbork) (DR) [bron: Kees Stada], dochter van Hendrik
Speelman en Hendrikje Abbing.
Notitie bij de geboorte van Roelina: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.030
Inventarisnr: 1897
Gemeente: Westerbork
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 51
Aangiftedatum: 19-08-1897
Kind Roelina Speelman
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 18-08-1897
Geboorteplaats: Zwiggelte (Westerbork)
Vader Hendrik Speelman
Moeder Hendrikje Abbing
Roelina is overleden op 25-02-1958 in Odoorn, 60 jaar oud [bron: Kees Stada]. Zij
trouwde later op 05-05-1916 in Westerbork [bron: Kees Stada] met Harm Schreuder
(geb. ±1890). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 15-02-1927 in
Assen (DR) (Echtscheiding).

Kinderen van Age en Roelina:
1 Henni Koudenburg, geboren op 17-09-1925 [bron: Kees Stada].
2 Age Koudenburg, geboren omstreeks 1929 in Odoorn. Age is overleden op
15-05-1944 in Assen (DR), ongeveer 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Age: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.018
Inventarisnr: 1944
Gemeente: Odoorn
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 44
Aangiftedatum: 17-05-1944
Overledene Age Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-05-1944
Leeftijd: 15
Overlijdensplaats: Assen
Vader Age Koudenburg
Moeder Roelina Speelman
Nadere informatie elders overleden; geboortepl: Odoorn; beroep overl.: zonder;
beroep vader: land-bouwer; beroep moeder: zonder;


X-bf Hermanus Koudenburg is geboren op 25-02-1852 in Sexbierum (FR), zoon van
Gerrit Jans Koudenburg en Geertrui Elisabet (Elisabeth) Joha. Van de geboorte is
aangifte gedaan op 27-02-1852 [bron: Barradeel].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Geboorteakte Barradeel
Aangiftedatum 27 februari 1852
Harmanus Koudenburg
zoon van G J Koudenburg en G E Joha

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 16
Aangiftedatum: 27-02-1852
Kind Harmanus Koudenburg
Geslacht: Mannelijk
Geboortedatum: 25-02-1852
Vader Gerrit Jans Koudenburg
Moeder Geertrui Elisabeth Joha
Hermanus is overleden op 27-06-1924 in Haren (GR), 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermanus: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Haren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 02-07-1924
Overledene Hermanus Koudenburg
Geslacht: Mannelijk
Overlijdensdatum: 27-06-1924
Leeftijd: 72
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Gerrit Koudenburg
Moeder Geertrui Elisabeth Joha
Partner Maria Elisabeth Roeper Bosch
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie elders overleden
Geboorteplaats: Sexbierum
Notitie bij Hermanus: Johaekens: Harmannus, Harmanus
Beroep:
             Predikant te Erichem (Buren)                
Hermanus trouwde, 26 jaar oud, op 24-10-1878 in Utrecht (UT) met Marie Elisabeth
Roeper Roeper Bosch, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Marie: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
(Bruidegom)
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 291
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 420
Datum: 24-10-1878
Bruidegom Harmanus Koudenburg
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Sexbierum
Bruid Marie Elisabeth Roeper Bosch
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Gerrit Jan Koudenburg
Moeder bruidegom Geertrui Elisabeth Joha
Vader bruid Pieter Antoni Roeper Bosch
Moeder bruid Sophia Gijsberta Honig
Marie is geboren op 27-07-1857 in Utrecht (UT), dochter van Pieter Antoni Roeper
Bosch en Sophia Gijsberta Honig. Marie is overleden op 23-04-1931 in Haren (GR), 73
jaar oud.
Notitie bij Marie: Ook: Maria Elizabeth Roeperbosch

Kinderen van Hermanus en Marie:
1 Pieter Antonie Koudenburg, geboren op 15-01-1880 in Erichem (Buren). Pieter is
overleden op 20-11-1905 in Kolham (GR), Zuidlaren, 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.032
Inventarisnr: 1905
Gemeente: Zuidlaren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 80
Aangiftedatum: 20-11-1905
Overledene Pieter Antonie Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-11-1905
Overlijdensplaats: Zuidlaren
Vader Hermanus Koudenburg
Moeder Maria Elizabeth Roeper Bosch
Nadere informatie woonplaats Kolham; geboortepl: Buren, oud 25 jaar

Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Slochteren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 171
Aangiftedatum: 22-11-1905
Overledene Pieter Antonie Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-11-1905
Leeftijd: 25
Overlijdensplaats: Zuidlaren
Vader Hermanus Koudenburg
Moeder Maria Elizabeth Roeperbosch
Nadere informatie elders overleden; geboortepl: Buren; beroep vader: predikant
2 Geertruida Elisabeth Koudenburg, geboren op 23-12-1881 in Erichem (Buren).
Geertruida is over-leden op 27-12-1954, 73 jaar oud.
3 Sophia Gijsberta Koudenburg, geboren op 23-07-1883 in Erichem (Buren). Sophia is
overleden op 05-08-1928 in Haren (GR), 45 jaar oud.
4 NN Koudenburg. Notitie bij overlijden van NN: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
(Vader)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.031
Inventarisnr: 1885
Gemeente: De Wijk
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 31-07-1885
Overledene NN Koudenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-07-1885
Overlijdensplaats: Koekange (De Wijk)
Vader Harmanus Koudenburg
Moeder Marie Elisabeth Roeper Bosch
Nadere informatie levenloos geboren; ; geboortepl: Koekange (De Wijk) 28-07-1885

X-bg Age Gerrits Koudenburg is geboren op 22-04-1854 in Sexbierum (FR), zoon van
Gerrit Jans Koudenburg en Geertrui Elisabet (Elisabeth) Joha.
Notitie bij de geboorte van Age: Geboorteakte Barradeel
Aangiftedatum 24 april 1854, nr. 43
Age Koudenburg, geboren 22 april 1854
zoon van Gerrit Jans Koudenburg en Geertruida E. Joha

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 43
Aangiftedatum: 24-04-1854
Kind Age Koudenburg
Geslacht: Mannelijk
Geboortedatum: 22-04-1854
Vader Gerrit Jans Koudenburg
Moeder Geertruida Elisabeth Joha
Age is overleden op 23-09-1933 in Pietersbierum (FR), 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Age: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 3065
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 60
Aangiftedatum: 23-09-1933
Overledene Age Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-09-1933
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 79 jaar
Beroep:
             Akkerbouwer te Sexbierum, Achlum en Pietersbierum, winkelier te
Pietersbierum                
Age trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1877 in Sexbierum (FR) met Rinske Bakker, 19 jaar
oud.
Notitie bij het huwelijk van Age en Rinske: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
(Bruidegom)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 2023
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 47
Datum: 31-05-1877
Bruidegom Age Koudenburg
Bruid Rinske Bakker
Nadere informatie >

Johaekens: 27.04.1877

Kinderen van Age en Rinske:
1 Arentje Koudenburg, geboren op 10-10-1878 in Sexbierum (FR).
2 Geertrui Elisabeth Koudenburg, geboren op 01-01-1881 in Sexbierum (FR).
Notitie bij Geertrui: Ongehuwd
3 Maria Koudenburg, geboren op 25-02-1883 in Sexbierum (FR).
4 Gerrit Koudenburg, geboren op 03-03-1885 in Sexbierum (FR).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 54
Aangiftedatum: 03-03-1885
Kind Gerrit Koudenburg
Geslacht: M
Geboortedatum: 03-03-1885
Vader Age Koudenburg
Moeder Rinske Bakker
Gerrit is overleden op 31-03-1885 in Sexbierum (FR), 28 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 3022
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 39
Aangiftedatum: 31-03-1885
Overledene Gerrit Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-03-1885
Vader Age Koudenburg
Moeder Rinske Bakker
Nadere informatie Leeftijd: 28 dagen
5 Gerrit Koudenburg, geboren op 24-04-1886 in Sexbierum (FR).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 116
Aangiftedatum: 24-04-1886
Kind Gerrit Koudenburg
Geslacht: M
Geboortedatum: 24-04-1886
Vader Age Koudenburg
Moeder Rinske Bakker
Notitie bij Gerrit: Ongehuwd
Beroep:
             Gardenier                
Gerrit bleef ongehuwd.
6 Philippus Koudenburg, geboren op 05-05-1889 in Sexbierum (FR).
XII-ej Philippus Koudenburg is geboren op 05-05-1889 in Sexbierum (FR), zoon van
Age Gerrits Koudenburg en Rinske Bakker.
Notitie bij de geboorte van Philippus: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 119
Aangiftedatum: 06-05-1889
Kind Philippus Koudenburg
Geslacht: M
Geboortedatum: 05-05-1889
Vader Age Koudenburg
Moeder Rinske Bakker
Philippus is overleden op 24-12-1961 in Sneek, 72 jaar oud.
Beroep:
             Hoofdonderwijzer                
Philippus trouwde, 31 jaar oud, op 27-10-1920 in Sexbierum (FR) met Maaike Abma, 25
jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Philippus en Maaike: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
(Bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 2057
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 69
Datum: 27-10-1920
Bruidegom Philippus Koudenburg
Bruid Maaike Abma
Nadere informatie >
Maaike is geboren op 08-06-1895 in Oosterbierum (FR), dochter van Harmen Abma en
Jeltje Bootsma. Maaike is overleden op 11-11-1985 in Sneek, 90 jaar oud.

Kinderen van Philippus en Maaike:
1 Age Koudenburg, geboren op 04-12-1921 in Franeker (FR). Age is overleden op
18-05-1922 in Fra-neker (FR), 5 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Age: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-12
Inventarisnr: 3051
Gemeente: Franeker
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 93
Aangiftedatum: 18-05-1922
Overledene Age Koudenburg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-05-1922
Vader Philippus Koudenburg
Moeder Maaike Abma
Nadere informatie Leeftijd: 5 maanden
2 Age Koudenburg, geboren op 05-10-1923 in Pieterzijl.
Age Koudenburg (afb. 72) is geboren op 05-10-1923 in Pieterzijl, zoon van Philippus
Koudenburg en Maaike Abma.
Beroep:
             Leraar wiskunde                
Age:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 27-11-1951 in Amsterdam (NH) met Josephina Albertha
Agatha Gerarda Majella Wolfs, 30 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd
uitgesproken op 05-09-1975 (Echtscheiding). Josephina is geboren op 04-02-1921 in
Wisch, dochter van Hermanus Johannes Hendrikus Wolfs en Antonia Josephina
Lammers. Zij begon eerder een relatie met Ralf Edwin Dayton (geb. 1919).
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 15-04-1976 in Delft (ZH) met Harmina Eising, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Age en Harmina: Geen kinderen
Harmina is geboren op 25-05-1929 in Hijken, dochter van Jannes Eising en Aaltje
Hoving.

Kinderen van Age en Josephina:
1 Philippus Hermanus (Flip) Koudenburg, geboren op 11-03-1952 in Amsterdam (NH).
Volgt XIV-ag.
2 Antonia Josephina (Anja) Koudenburg, geboren op 13-05-1953 in Amsterdam (NH).
Notitie bij Anja: Ongehuwd
Beroep:
             Ambtenaar                
Anja bleef ongehuwd. Anja bleef kinderloos.
3 Maaike Koudenburg, geboren op 27-10-1956 in Amsterdam (NH). Volgt XIV-ah.


XIV-ag Philippus Hermanus (Flip) Koudenburg is geboren op 11-03-1952 in
Amsterdam (NH), zoon van Age Koudenburg en Josephina Albertha Agatha Gerarda
Majella Wolfs.
Beroep:
             Koopman                 [bron: Philip H. Koudenburg]
Flip:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 28-06-1979 in Amsterdam (NH) [bron: Philip H.
Koudenburg] met Marja van den Oever, 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk
werd uitgesproken op 09-11-1993 (Echtscheiding) [bron: Philip H. Koudenburg]. Marja
is geboren op 28-11-1956 in Amsterdam (NH) [bron: Philip H. Koudenburg].
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 28-07-1994 in Hoogkarspel (NH) [bron: Philip H.
Koudenburg] met Dorota Anna Grzelak, 26 jaar oud. Dorota is geboren op 06-02-1968
in Lodz, Lodzkie, Polen [bron: Philip H. Koudenburg].

Kinderen van Flip en Marja:
1 Paul Age Koudenburg, geboren op 25-09-1980 in Amsterdam (NH).
2 Jasper Joost Koudenburg, geboren op 03-11-1985 in Hoorn.
Kinderen van Flip en Dorota:
1 Anton Marian Koudenburg (afb. 72), geboren op 02-04-1997 in Lodz, Lodzkie, Polen
[bron: Philip H. Koudenburg].
2 Wiktor Jozef Koudenburg (afb. 72), geboren op 28-01-2001 in Lodz, Lodzkie, Polen
[bron: Philip H. Koudenburg].

XIV-ah Maaike Koudenburg is geboren op 27-10-1956 in Amsterdam (NH), dochter van
Age Koudenburg en Josephina Albertha Agatha Gerarda Majella Wolfs.
Beroep:
             Zwakzinnigenverzorgster                 [bron: Philip H. Koudenburg]
Maaike trouwde, 22 jaar oud, op 10-08-1979 in Drachten (FR) [bron: Philip H.
Koudenburg] met Theunis (Theun) Doevendans, 22 jaar oud. Theun is geboren op
06-02-1957 in Sneek [bron: Philip H. Koudenburg]. Theun is overleden op 30-09-1998
in Teplice, Tsjechië, 41 jaar oud [bron: Philip H. Koudenburg].
Beroep:
             Boekhouder, administrateur                

Kinderen van Maaike en Theun:
1 Marco Doevendans, geboren op 09-08-1981 in Grijpskerk.
2 Esther Doevendans, geboren op 06-06-1984 in Grijpskerk.

3 Harmen Koudenburg, geboren op 07-04-1925 in Pieterzijl.
Harmen Koudenburg is geboren op 07-04-1925 in Pieterzijl, zoon van Philippus
Koudenburg en Maaike Abma.
Beroep:
             Leraar                
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op 22-07-1953 in Den Haag (ZH) met Johanna Cornelia
Schuil, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 26-06-1924 in Den Haag (ZH).

Kinderen van Harmen en Johanna:
1 Philippus Koudenburg, geboren op 25-06-1956 in Den Haag (ZH).
Notitie bij Philippus: Ongehuwd
Beroep:
             Leraar Nederlands                
Philippus bleef ongehuwd.
2 Johanna Cornelia Koudenburg, geboren op 21-06-1958 in Den Haag (ZH). Volgt
XIV-ai.
3 Marijke Koudenburg, geboren op 08-03-1963 in Ede. Volgt XIV-aj.
4 Harmen Koudenburg, geboren op 24-05-1966 in Ede.
Notitie bij Harmen: Ongehuwd
Beroep:
             Therapeut                
Harmen bleef ongehuwd.

XIV-ai Johanna Cornelia Koudenburg is geboren op 21-06-1958 in Den Haag (ZH),
dochter van Harmen Koudenburg en Johanna Cornelia Schuil.
Beroep:
             Lerares                
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1982 in Ede met Jan Theo Boer, 24 jaar oud.
Jan is geboren op 20-11-1957 in Wageningen.
Beroep:
             Leraar                

Kinderen van Johanna en Jan:
1 Jos Jeroen Boer, geboren op 25-04-1986 in Amersfoort (UT).
2 Marloes Boer, geboren op 25-10-1991 in Amersfoort (UT).

XIV-aj Marijke Koudenburg is geboren op 08-03-1963 in Ede, dochter van Harmen
Koudenburg en Johanna Cornelia Schuil.
Beroep:
             Rijksambtenaar                
Marijke trouwde, 31 jaar oud, op 24-03-1994 in Zoetermeer (ZH) met S.A.A. Backx, 30
jaar oud. S.A.A. is geboren op 01-08-1963 in Roosendaal (NB).
Beroep:
             Rijksambtenaar

4 Jelly Koudenburg, geboren op 18-02-1938 in Hommerts.
Jelly Koudenburg is geboren op 18-02-1938 in Hommerts, dochter van Philippus
Koudenburg en Maaike Abma.
Beroep:
             Lerares                
Jelly:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 14-07-1962 in Sneek met Klaas Frans Bakker [bakker], 24
jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 17-09-1986
(Echtscheiding) [bron: Sneek]. Klaas is geboren op 14-11-1937 in Rijs (FR).
Beroep:
             Conrector CSG Deventer                
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 20-04-1998 in Gorssel (GD) met Hendrik Boddeke, 64 jaar
oud. Hendrik is geboren op 23-04-1933 in Castricum (NH), zoon van Hendrik Boddeke
en Anna Agnes Maria Verburgt.
Beroep:
             Directeur basisschool                

Kinderen van Jelly en Klaas:
1 Dolf Bakker, geboren op 24-04-1964 in Rozenburg (ZH?).
2 Philippus Bakker, geboren op 26-07-1965 in Rozenburg (ZH?).


7 Jan Koudenburg, geboren op 19-07-1892 in Sexbierum (FR).
XII-ek Jan Koudenburg is geboren op 19-07-1892 in Sexbierum (FR), zoon van Age
Gerrits Kou-denburg en Rinske Bakker.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 156
Aangiftedatum: 20-07-1892
Kind Jan Koudenburg
Geslacht: M
Geboortedatum: 19-07-1892
Vader Age Koudenburg
Moeder Rinske Bakker
Jan is overleden op 26-10-1967 in Sexbierum (FR), 75 jaar oud.
Beroep:
             Gardenier                
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1914 in Sexbierum (FR) met Baukje Zaagsma, 24
jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Baukje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
(Bruidegom)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 2050
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 40
Datum: 02-07-1914
Bruidegom Jan Koudenburg
Bruid Baukje Zaagsma
Nadere informatie >
Baukje is geboren op 24-02-1890 in Sexbierum (FR), dochter van Roelof Zaagsma en
Froukje Knoll.
Beroep:
             Gardenier                

Kinderen van Jan en Baukje:
1 Froukje Koudenburg, geboren op 05-09-1915 in Sexbierum (FR).
2 Rinskje Koudenburg, geboren op 07-10-1918 in Sexbierum (FR).
3 Age Koudenburg, geboren op 15-12-1919 in Sexbierum (FR).
XIII-dx Age Koudenburg is geboren op 15-12-1919 in Sexbierum (FR), zoon van Jan
Koudenburg en Baukje Zaagsma.
Beroep:
             Akkerbouwer                
Age trouwde, 26 jaar oud, op 13-06-1946 in Sexbierum (FR) met Anna Bouwma, 23 jaar
oud.
Notitie bij het huwelijk van Age en Anna: wonende te Pietersbierum (Fri) (11.1962) en te
Oosthem (Fri).
Anna is geboren op 05-09-1922 in Wijnaldum (FR).

Kinderen van Age en Anna:
1 Jan Koudenburg, geboren op 14-04-1947 in Sexbierum (FR).
2 Wijbren Koudenburg, geboren op 14-03-1949 in Sexbierum (FR).
3 Namkje Koudenburg, geboren op 24-07-1950 in Pietersbierum (FR).
4 Gerrit Koudenburg, geboren op 21-06-1951 in Pietersbierum (FR).
5 Sjoerd Koudenburg, geboren op 17-04-1957 in Pietersbierum (FR).

XIV-ar Jan Koudenburg is geboren op 14-04-1947 in Sexbierum (FR), zoon van Age
Koudenburg en Anna Bouwma.
Beroep:
             Eigenaar vleesbedrijf te Oosthem, landbouwer                
Religie:
             NH                 [bron: Kees Stada]
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 25-06-1970 in Sexbierum (FR) [bron: Ook: Kees Stada]
met Pietje Jeltje (Pietie) Wijnia, 22 jaar oud. Pietie is geboren op 06-08-1947 in
Oosterbierum (FR) [bron: Kees Stada].
Religie:
             NH                 [bron: Kees Stada]

Kinderen van Jan en Pietie:
1 Age Koudenburg, geboren op 13-06-1971 in Oosthem.
2 Wijbren Koudenburg, geboren op 04-05-1973 in Oosthem.
3 Renske Koudenburg, geboren op 04-12-1975 in Oosthem.
4 Anna Koudenburg, geboren op 09-06-1978 in Oosthem.
5 Gerrit Koudenburg, geboren op 06-07-1982 in Oosthem.

XIV-as Wijbren Koudenburg is geboren op 14-03-1949 in Sexbierum (FR), zoon van
Age Kouden-burg en Anna Bouwma.
Beroep:
             Groepsleider aardappelveredelingsbedrijf                
Wijbren trouwde, 26 jaar oud, op 27-06-1975 in Sexbierum (FR) met Metsje Houtsma, 22
jaar oud. Metsje is geboren op 20-06-1953 in Leeuwarden.

Kinderen van Wijbren en Metsje:
1 Elisabeth Koudenburg, geboren op 21-10-1978 in Harlingen (FR).
2 Anna Klasina Koudenburg, geboren op 16-08-1983 in Sexbierum (FR).

XIV-at Namkje Koudenburg is geboren op 24-07-1950 in Pietersbierum (FR), dochter
van Age Kou-denburg en Anna Bouwma. Namkje trouwde, 40 jaar oud, op 26-06-1991
in Pietersbierum (FR) met Harry Kanis, 44 jaar oud. Harry is geboren op 22-09-1946 in
Oldenbroek.
Beroep:
             Arts                

Kind van Namkje en Harry:
1 Amamarth Jedidja Kanis, geboren op 02-12-1992 in Lelystad.

XIV-au Gerrit Koudenburg is geboren op 21-06-1951 in Pietersbierum (FR), zoon van
Age Kouden-burg en Anna Bouwma. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 04-07-1978 in
Sneek met Margje Reijenga, 22 jaar oud. Margje is geboren op 16-04-1956 in Abbega
(FR).

Kinderen van Gerrit en Margje:
1 Sjoukje Koudenburg, geboren op 09-09-1983 in Goënga.
2 Namkje Koudenburg, geboren op 29-01-1986 in Goënga.

XIV-av Sjoerd Koudenburg is geboren op 17-04-1957 in Pietersbierum (FR), zoon van
Age Kouden-burg en Anna Bouwma.
Beroep:
             Landbouwer                
Sjoerd trouwde, 28 jaar oud, op 28-02-1986 in Mantgum (FR) met Grietje Piersma, 24
jaar oud. Grietje is geboren op 06-05-1961 in Sneek.

Kinderen van Sjoerd en Grietje:
1 Okje Anna Koudenburg, geboren op 05-03-1989 in Oosthem.
2 Namkje Boukje Koudenburg, geboren op 06-04-1992 in Oosthem


4 Geiske Koudenburg, geboren op 16-04-1921 in Sexbierum (FR).
5 Arendtje Koudenburg, geboren op 08-03-1924 in Sexbierum (FR).
6 Hendrikje Koudenburg, geboren op 22-08-1929 in Sexbierum (FR).

8 Akke Koudenburg, geboren op 08-06-1898 in Pietersbierum (FR).
Notitie bij de geboorte van Akke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 123
Aangiftedatum: 09-06-1898
Kind Akke Koudenburg
Geslacht: V
Geboortedatum: 08-06-1898
Vader Age Koudenburg
Moeder Rinske Bakker
Akke is overleden op 28-02-1909 in Pietersbierum (FR), 10 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Akke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-05
Inventarisnr: 3040
Gemeente: Barradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 20
Aangiftedatum: 01-03-1909
Overledene Akke Koudenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-02-1909
Nadere informatie Leeftijd: 10 jaar
1869 Leeuwarden, notaris A. van der Plaats
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van bouwland te Sexbierum, koopsom fl. 3185
- Jan Jans van Slooten te Sexbierum, verkoper
- Antje Pieters Ruim te Sexbierum, verkoper
- Gerit Jans Koudenburg te Sexbierum, koper

Bron         : Tresoar
Toegangsnr.  : 26
Inventarisnr.: 75068
Repertoirenr.: 23 en 38 d.d. 31 maart 1869