KOUDENBURG
Menu
zerk Simon van Couderborgh, 1562 (293)  St. Jan Kathedraal Torenstraat 16
's-Hertogenbosch   
De figuur van deze klerk staat op een perspectivisch weergegeven vloer, terwijl er een
tekstband omheen loopt met op de hoeken vierpassen en daarin de
evangelistensymbolen.
Simon van Couderborch, 1526
      
Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 een keper, beladen met drie zespuntige
sterren, vergezeld beneden van een vogel [Van den Coudenborg]; 2 gedeeld; I een
keper, beladen met drie zespuntige sterren, vergezeld beneden van een vogel [Van
den Coudenborg]; II een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, waarop een vogeltje is
gezeten, vergezeld van vier hermelijnstaartjes, boven en beneden steeds twee
[Leonius]. In Hs 1709, 102.1 wijken de weergegeven wapens iets af. In het eerste schild
is de vogel een geknotte vogel en in het tweede schild zit er geen vogel op de
dwarsbalk, maar wordt deze van boven vergezeld van een merlet. De
hermelijnstaartjes lijken hier op de bijen in het wapen Pelgrom, elders in het
handschrift.

†        Couderborch, Simon van † 2-9-1526
       Leonia Arnt Lonyss,

Legenda:† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.