KOUDENBURG
Menu
Aan de Dommel, olieverfschilderij, 1925, P. Slager, 's-Hertogenbosch, Museum Slager
Piet Slager 1871 - 1938
Choorstraat 8  5211 KZ 's-Hertogenbosch    073 6133216
Open: dinsdag t/m zondag van 13.30 - 16.30 uur.
Kleine Gent 9-11, 5261 BS, Vught
Aan de rand van Vught, onder aan de A2 ligt verscholen tussen het groen het huidige huis
Couwenburg.
Oudste vermelding

Men gaat er vanuit dat het huis al in 1400 bestond. Dit wordt echter nergens gestaafd.
Bewoningsgeschiedenis.
     
In 1549 is het huis eigendom van Jan van den Houck Dirksz. In 1555 wordt
Couwenburg verkocht door Jacob Melen aan Franciscus Bogaert Lambrechtsz., die
het in 1556 weer verkoopt aan Symon Blancocq, priester en kanunnik van de St.
Janskerk.

Het kasteel is lange tijd in bezit geweest van het geslacht Heym. Daarom wordt het ook
wel aangeduid als ‘Heymhuisinghe’. Het familiewapen, een rode zespuntige ster op
een zilveren veld, prijkt nog steeds op de voorgevel. Op de binnenplaats bevindt zich
tegen een muur de grafzerk van jonker Aert Heym, legeraanvoerder van de Bossche
milities die in 1527 het stamslot van de Gelderse Maarten van Rossum verwoestten.
Ten noorden van Maurick ligt Muyserick en vervolgens het in 1555 als ‘kasteeltje’
aangeduide Huis Couwenburg. Kasteel Maurick vormde een tijdlang samen met (de
verdwenen huizen) Couwenburg en Lijdegerman (onder Vught) en de aan de
overzijde van de Dommel liggende huizen Oud Herlaer en Haanwijk een provisorische
verdedigingsgordel. Maurick deed vaak dienst als onderkomen van de
legeraanvoerders die zich in Vught ophielden. Prins Maurits eigende zich het kasteel
toe bij het beleg van ’s-Hertogenbosch.

Publicatie: Breuker, C., Landgoederen en Buitenplaatsen in Vught, lezing t.g.v. Open
Monumentendag 10 september 1993, p. 5
Sassen, A. Het kasteeltje Kouwenburg onder Vught, Noordbrabantse Almanak voor het jaar
1890, p. 333-335
Bekker, F. de, Uit Vughts Verleden, Eenige Historische Aanteekeningen betreffende
Buitengoederen van Vught, Aankondiger 11 juli 1931
Bekker, F. de, Uit Vughts Verleden, Eenige Historische Aanteekeningen betreffende
Buitengoederen van Vught, Aankondiger 18 juli 1931
Donkers, H., Het Kasteeltje Couwenburg, 10-07-1973
Sasse van Ysselt, A.F.O. van, De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch,
1910, dl. II, p. 81, 99, 345, dl. III, p. 228 Publicaties:

Aa, A.J. van der - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, -- blz. DL.III 114.
Martin, T. - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, -- blz. 154.
Tromp, H.M.J. - Kastelen in Brabant; van burcht tot landhuis, -- blz. 154.